Forside  •  Anetavle  •  Database  •  Slægter  •  Artikler  •  Link  •  Kontakt 

©Arne Jonesen   jonesen@mail.dk

#5-2-3

Jens, en sommerklar kriger i Vordingborg, 1957

Rationeringsmærker

Allerede inden Danmark blev besat, fik krigen stor betyd-ning for danskernes hverdag.

Krigen betød nemlig, at der var mangel på en del varer. I 1939 blev sukker, kaffe og te rationeret, men efterhånden kom rationeringen også til at omfatte mange andre daglig-dags ting.

For overhovedet at købe varer skulle folk have ratio-neringsmærker.

Hvis man ville købe et halvt kilo smør, et par strømper, et kilo mel osv., skulle man aflevere et særligt ratione-ringsmærke.

Hver måned blev der udsendt ark med den slags mærker til alle familier. På den måde kunne regeringen holde kon-trol med, at de varer, der fandtes, blev fordelt nogen-lunde retfærdigt.

Jens Christian Jonesen & Ellen Marie Hansen

 

Jens bliver født 1937 i Ostebrødshuset der ligger på Kattrupvejen lidt uden for Buerup. Søn af arbejdsmand Jørgen Jonessen og Marie.

Senere flytter familien til Kildebakkehuset (Det blå Palæ) og derefter til Kommunehuset og det er her familien bor da Jens bliver konfirmeret i 1951.

Jens beskriver selv i nedenstående beretning om hans job før og efter konfirmationen.

 

Jens møder Ellen i Jorløse og da han er færdig som soldat flytter de til København, hvor Ellen kan få gavn af sin kontoruddan-nelse.

Jens får arbejde ved FDB (Brugsen) og det udvikler sig til, at han kommer til at arbejde med EDB, som er helt nyt på dette tidspunkt.

I 1960 vender de tilbage til Jorløse for en kort bemærkning for at blive gift i Jorløse Kirke.

Ellen er datter af boelsmand Erhard Poul og Eva Harriet Hansen som på dette tidspunkt bor i Jorløse.

 

 

Jens egen fortælling fra 2004 om hans barndom og ungdom:

 

"..... Jeg er født i et hus på Kattrupvejen. Det anden hus på højre hånd, når man kører fra Buerup mod Bromølle lige på toppen af den første bakke. Der boede vi fra 1937-1941

 

Fra 1941 – 1946 boede vi på Buerupvej v/Kildegården. Fra 1946-1951 boede jeg med familien i Kommunehuset.

 

Jeg gik i Buerup skole til 7. klasse – dengang gik man hver anden dag. De 3 første år 1., 2. og 3. klasse (lille klasse) tirsdag, torsdag og lørdag, 4., 5., 6. og 7. (store klasse) mandag, onsdag og fredag.

 

De dage, man ikke var i skole, kunne man så arbejde, hvis der var noget arbejde at få for sådan en knægt. Det var der.

 

Jeg har arbejdet meget på gårdene især Buerupgård, men har også haft andre jobs. Har været mælkedreng, gået med aviser om søndagen, hjulpet æggemanden med at hente æg på gårdene, kørt rundt med kvashugger og slæbt grene, der skulle hugges til optændingsbrænde.

 

Det sidste job, inden jeg kom i lære som kommis, var som bybud i Brugsen, hvor jeg kom i lære, da jeg var færdig med skolen. Her fik jeg både kost og logi. Så jeg flyttede allerede hjemmefra, da jeg var 14 år. Lønnen var kr. 90.00 pr. md. det første år og kr. 140,00 pr. md. det 4. og sidste år. Dertil kom så værdien af kost og logi.

 

Dengang var der ikke noget der hed selvbetjening, som vi kender i dag. Det hele foregik over disken, hvor kunderne kom ind med der indkøbsbog/-seddel og blev ekspederet.

 

Der var stadig rationeringsmærker dengang i 1951. De sidste blev først afskaffet i 1953. Det var til kaffe og petroleum.

 

Til dem, der ikke ved hvad rationeringsmærker er, kan jeg lige kort fortælle, hvad det gik ud på. Der skulle f.eks. mærker til for at købe kaffe. Et mærke gav lov til at købe 125 gr. kaffe. Havde man ikke noget mærke, kunne man ikke få noget kaffe. Brugsen skulle også aflevere mærker, før de kunne købe kaffe hjem.

 

Det fleste af fødevarerne blev leveret i store mængder, så alt skulle fyldes i poser/flasker før det kunne afleveres til kunden. Det var mel, sukker, havregryn og alle former for gryn, hugget sukker, salt og kartoffelmel. På flasker og dunke blev der solgt sprit og petroleum. I slutning af min læretid også sulfosæbe (opvaskemiddel).

 

I Brugsen handlede vi med næsten alt ud over fødevarer. Isenkram: bl.a. værktøj, gryder, kopper, glas, reb, søm og skruer. Tøj: metervarer, undertøj, skjorter, sokker, damestrømper, elastik, garn og sytøj. Grovvarer: korn og foderstoffer, kul, koks, cement, mursten og glas til vinduer.

 

De første dage i ugen blev gerne brugt til at veje mel, sukker og gryn af i de mængder, der blev solgt mest af. Det kunne være sæsonbestemt, især med sukker, når der skulle syltes.

 

Om tirsdagen var der en af os, enten kommissen eller mig lærlingen, som skulle ud og hente ordrer hjem. Det ville sige, vi kørte ud til de kunder, der boede langt væk fra Brugsen, og skrev op i deres bøger, hvad de skulle bruge den næste uge. Her skulle man passe på at få rationeringsmærkerne med, sålænge de fandtes.

 

Om onsdagen blev de bestilte varer pakket i kasser klar til at blive kørt ud torsdag-fredag. Det skete med vognmand plus en af os fra Brugsen.

 

Vi havde åbent fra kl. 7.00 til 17.30 mandag-torsdag. Til kl. 20.00 om fredagen og til 16.00 om lørdagen. Men de dage, hvor man var ude med varer, kunne klokken godt blive 22.00 eller mere, især om vinteren, hvor det var svært at komme frem på de små veje. Sommetider måtte vi gå ud over marken med varerne, evt. også med kul og koks og andre grovvarer. Det var hårdt, når man kun var 16 år, at slæbe på sække med 50-100 kg.

 

Fra august til maj gik jeg på handelskole i Jyderup. Skoletimerne begyndte kl 16.30 og sluttede kl 20.00. Det var mandag-torsdag. Transporten frem og tilbage foregik på cykel. Der var ca. 12 km hver vej.

 

Den sidste del af min læretid (fra 1.4.1955) flyttede jeg til Jorløse Brugsforening. Læretiden var slut den 30.4.1955, og jeg blev i Jorløse, indtil jeg skulle ind som soldat.

 

Lidt fritid blev det også til. Jeg gik til håndbold og roning. I 1956 lærte jeg Ellen at kende.

 

Min værnepligt aftjente jeg i Vordingborg fra 1957 (16 mdr.), og da Ellen blev 18 i 1957 blev vi ringforlovet. Efter hjemsendelsen fra militæret i 1958, flyttede jeg til København sammen med Ellen, som lige var blevet færdig med skolen. I 1960 blev vi gift i Jorløse kirke.

 

Vores børn Michael blev født 1963 og Søren i 1966......"

 

Jens forældre: Jørgen & Marie Jonessen

Ellens forældre: Erhard & Harriet Hansen

 

 

Deres børn:

Michael Jonesen, 1963

Søren Jonesen, 1966

Jens & Ellen til fest i Buerup. Jørgens 60 års fødselsdag i 1964

Jens & Ellen med deres børn, svigerdatter og børnebørn. Familietræf i Korsør 2004

Jens, en flot soldat foran svigerforældrernes gård i Hallenslev.

Ellen på trappen ved forældrernes gård i Hallenslev

Jens's arbejdspladser:

 

01.05.51 – 30.04.55

Lærling i Buerup Brugsforening

 

01.05.55 – 28.02.57

Kommis i Jorløse Brugsforening

 

02.03.57 – 28.06.58

Soldat ved 5. regiment i Vordingborg

 

01.07-58 – 31.05.66

Ansat i FDB, først i personaleudsalget ca.1 år, derefter i møbelafdelingen, og det sidste år i hulkortafd./EDB

 

01.06.66 – 28.0269

Programmør hos Nestlé

 

01-03-69 – 31.05.83

Programmør/systemplanlægger hos Gutenberghus

 

01-06-83 – 31.10.83

Programmør/systemplanlægger hos

METRO A/S

 

01.11.83 – 31.08.87

Programmør/systemplanlægger hos Brdr. Dahl

 

01.09.87 - 31.05.04 Seniorprogrammør/systemplanlægger hos KD Data/Mærsk DATA/Organisasor

 

Derudover: Kurser i diverse programmeringssprog samt sprogstudier i engelsk, tysk og fransk.

 

01.06.2004

Pensionist