Forside  •  Anetavle  •  Database  •  Slægter  •  Artikler  •  Link  •  Kontakt 

Jens Christian Jonessen, som stædigt fastholdt familienavnet, selv om det nu nok har været præsten som har skrevet det forkert.

Klintskov

Lars Christian & Marie fik 12 børn, men det var ikke dem alle som beholdte Jonassen som slægtsnavn.

Jens Christian stak lidt ud med sit Jonessen uden "a", men 3 af hans brødres familier fik sig et helt andet familienavn.

 

I 1920 besluttede Emil, Johannes og Karl at deres fremtidige familienavn skulle være: Klintskov.

 

Efter sigende skulle det især være hustruerne til de 3 brødre som havde ønske om en navneændring.

De var aktive i afholdsbevæg-elsen og de var ofte trætte af at øl og brændevin fyldte lidt for meget i familien.

Med navneændrigen markerede de således en afstandstagen til problemerne med øl og brændevin.

 

Diskussioner omkring navne blev ofte et hedt emne når familien var samlet.

Familienavnet

Fra Jonas... til Jonesen

 

Selv om familiens efternavn er et ganske almindeligt dansk

"-sen" navn, så har det alligevel sin egen lille historie.

 

Før dåbsforordningen a' 30.maj 1828, fik alle, ikke adelige,

et efternavn som blev skabt ud fra faderens fornavn

+ endelsen "-sen" for søn eller endelsen "-datter" hvis det

var en pige.

 

Efter 1828 skulle fremtidige børn have samme efternavn som faderen, således at familien kom til at hedde det samme til efternavn i de efterfølgende generationerne.

Denne regel var ikke særlig populær og især ikke ude på landet og mange fortsatte med at bruge de gamle navneregler.

I 1856 blev reglerne indskærpet og efter denne tid fulgte de fleste de lovmæssige regler.

 

Vores forfader Jonas Larsen fik med sin første hustru Johanne Nielsdatter i 1817 en datter med navnet Dorthe Jonasdatter. Hendes efternavn var således efter navneskikken før 1828.

 

Med sin 2. hustru Marie Elisabeth Jørgensdatter fik han børnene, Lars Christian i 1850 og Lise i 1855.

Efter de nye navnereglerne i 1828 skulle de således have navnene: Lars Christian Larsen & Lise Larsen...

Men som mange andre, havde Jonas det svært med den nye navneskik.

Lars Christian fik efternavnet Jonassen (Altså Jonas's søn)

og efter de helt gamle regler skulle Lise så havde heddet Jonasdatter, men her var de så alligevel blevet lidt moderne for hendes efternavn blev også Jonassen som hos broderen.

 

Lars Christian Jonassen fik 10 drenge og 2 piger, så der var masser af børn der skulle have hans familienavn: Jonassen.

Det gik nu lidt galt med den første fødte Jens Christian.

Præsten kom til at skrive Jonessen i stedet for Jonassen (Altså "e" i stedet for "a").

Og det skete endda i to sogne...! Han blev nemlig hjemmedøbt i Jorløse sogn og dåben blev konfirmeret i Sæby sogn.

I begge sogne med "fejl" efternavn.

 

Jens Christian synes dog godt om denne fejltagelelse og han fastholdt stædigt at dette var hans families efternavn.

Skrønerne siger at dette gav mange diskussioner i familien, men Jens Chr. ville ikke give sig og på et tidpunkt fik han noteret i kirkebogen, at Jonessen var familien rette efternavn. Basta..!

 

Jens Christian fik 3 børn: Marie, Jørgen og Agnete.

De 2 første får efternavnet Jonessen (med dobbelt "ss") men den yngste får efternavnet Jonesen (med enkelt "s").

Måske har det været lidt for besværligt med de to s'er og Jørgen som skulle føre familienavnet videre, har sikkert synes det samme for alle hans børn bærer efternavnet Jonesen med et enkelt "s"

 

Så selv om vores familienavn er et ganske almindeligt

"sen-navn" så blev stavemåden noget usædvanligt.

 

I januar 2012 er vi i følge Danmarks Statistik kun 20 personer i Danmark som bærer dette efternavn.

 

Ude i den store verden kan der være flere som bærer dette navn og specielt i Norge, Island og på Færøerne, hvor Jon er et ganske almindeligt navn.

Men disse er formodentlig ikke en del af vores familie.

©Arne Jonesen   jonesen@mail.dk

#5-a